Loading the player...


INFO:
เพือนของแฟนไปเที่ยวมาแล้วเมากลับบ้านไม่ไหว เลยขอนอนบ้านแฟนก่อน ประกอบกับแฟนเองก็เมาไม่รู้เรื่องเลย ได้โอกาศเย็ดเพื่อนแฟนซะเลย หาคู่สวิงกิ้งเข้ากลุ่ม https://t.co/H9l1Dz8Gbd https://t.co/fmqmtHsojt
หาคู่สวิงกิ้ง - เพือนของแฟนไปเที่ยวมาแล้วเมากลับบ้านไม่ไหว เลยขอนอนบ้านแฟนก่อน ประกอบกับแฟนเองก็เมาไม่รู้เรื่องเลย ได้โอกาศเย็ดเพื่อนแฟนซะเลย หาคู่สวิงกิ้งเข้ากลุ่ม