Loading the player...


INFO:
เขามีพวกนายพล ในกองทัพหนุนหลังเขาอยู่นะครับ แล้วก็ผู้ว่า คนใหญ่คนโตในจังหวัดครับ ส่วนที่ได้คลิปมาได้ไงก่อนที่เขาจะพาเด็กมา ห้องนั้นจะเปิดไว้ครับคนในแถวนั้นจะรู้ครับปกติไม่มีใครอยู่ เลยได้แอบถ่ายไว้ครับ #เรื่องเล่าจากทางบ้าน https://t.co/3queresBmr
Red Skull - เขามีพวกนายพล ในกองทัพหนุนหลังเขาอยู่นะครับ แล้วก็ผู้ว่า คนใหญ่คนโตในจังหวัดครับ ส่วนที่ได้คลิปมาได้ไงก่อนที่เขาจะพาเด็กมา ห้องนั้นจะเปิดไว้ครับคนในแถวนั้นจะรู้ครับปกติไม่มีใครอยู่ เลยได้แอบถ่ายไว้ครับ   #เรื่องเล่าจากทางบ้าน